Föreningens sponsorer

För att finansiera och möjliggöra föreningens verksamhet försöker vi hitta företag och organisationer som är beredda att stödja föreningen ekonomiskt eller på annat sätt.

Som motprestation erbjuder föreningen information om eller länkar till sponsorerna vilket innebär att man blir mera synlig för allmänheten och kan erbjuda sina tjänster eller varor till fler.

Styrelsen kommer att granska intresserade sponsorer ur etiska aspekter.
Eftersom föreningen är partipolitiskt obunden får inte politiska budskap förekomma hos sponsorerna.