slagsmyren-20150806-030-montage
Föreningens målsättning

 

Föreningen har till ändamål att vårda, bevara och utveckla de kulturhistoriska naturvärdena i Österbybruk-Dannemora vattensystem. Baserat på den övergripande målsättningen kommer föreningen att på olika sätt och i samverkan med Länsstyrelse, Östhammars kommun, Österbybruk-Dannemora Vattenråd, intresserade privatpersoner, organisationer och markägare att med praktiskt arbete och attitydpåverkan arbeta för målsättningen. Ett långsiktigt mål är att höja Dannemorasjöns medelvattenstånd till förmån för friluftsliv, fiske och fågelliv.