Vill ni ha kontakt med eller bli medlem i Vattenrådet Fyris Östra Källor, skicka ett mail till Vattenrådet Fyris Östra Källor

Kom ihåg att betala medlemsavgiften 150:- till bankgiro 345-6266 eller plusgiro 48 92 20-4

Organisationsnummer 802443-1150