Vid styrelsens möte den 16 mars beslutade styrelsen att senarelägga årsmötet till den 20 april. Även formen för årsmötet ändras. Årsmötet sker i skriftlig form – kallas fint ”per capsulam”. 14 dagar före den 20 april sker utskick av samtliga handlingar utformade så att du som medlem får svarsalternativ för besvarande via e-post.

Vi tror att detta är den bästa lösningen för alla att komma till tals i denna tid av pandemi så demokratiskt som möjligt.