Vattenrådets årsmöte skjuts upp

Vattenrådet Fyris Östra Källor ska enligt stadgarna hålla årsmöte senast under april månad.

Av respekt för smittoriskerna med Covid19 har vi i styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet, liksom övriga föreningssverige. Styrelsen återkommer i frågan.